System Inwentaryzacji
Systemów Teleinformatycznych

SIST jest systemem teleinformacyjnym służącym do zbierania informacji o planowanych, istniejących i wycofanych systemach teleinformatycznych, współpracy pomiędzy nimi, rejestrach prowadzonych przez administrację publiczną oraz możliwościach wykorzystania zbieranych w nich informacji.

Dowiedz się więcej
obrazek dekoracyjny

Inwentaryzacja została zakończona.

Dane

W SIST zbierane są informacje na temat systemów, rejestrów oraz stron internetowych utrzymywanych przez administrację publiczną wraz ze wskazywaniem zależności pomiędzy tymi zasobami, nie tylko w ramach jednej organizacji, ale także pomiędzy podmiotami. Pozwala to na tworzenie mapy interoperacyjności systemów w projekcie „Architektura Informacyjna Państwa”. Dane zbierane są zarówno w sposób ciągły, jak i cykliczny - w ramach przeprowadzanych dwa razy w roku inwentaryzacji. Formularze wypełniają pracownicy instytucji będących właścicielami biznesowymi poszczególnych rozwiązań, co pozwala na uzyskanie aktualnych oraz wiarygodnych danych zbieranych i przetwarzanych w SIST.

Użytkownicy, właściciel, wykonawca

Użytkownikami SIST są głównie przedstawiciele administracji publicznej posiadającej systemy, rejestry i strony internetowe. Właścicielem SIST jest Minister Cyfryzacji, a wykonawcą i administratorem systemu Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (jako instytucja nadzorowana przez ww. Ministra).

Historia

SIST realizowany był początkowo przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS), finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Obecna rozbudowa SIST jest finansowana z dotacji celowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Dalszy rozwój

Zakres podstawowych danych w SIST jest - co do zasady - stały, jednak w poszczególnych inwentaryzacjach możliwe jest jego uzupełnienie, zgodnie z bieżącymi potrzebami Ministerstwa Cyfryzacji.

Ogłoszenia i komunikaty

2024-06-03 07:16 Kolejna inwentaryzacja inwentaryzacja

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 03 czerwca 2024 r. rozpoczęła się kolejna inwentaryzacja zasobów teleinformatycznych, która będzie trwała do 14 czerwca 2024 r. Uprzejmie prosimy o wypełnienie, uzupełnienie lub zaktualizowanie danych w formularzach: Systemy oraz Rejestry.

2023-12-04 07:11 Kolejna inwentaryzacja inwentaryzacja

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 grudnia 2023 r. rozpoczęła się kolejna inwentaryzacja zasobów teleinformatycznych, która będzie trwała do 15 grudnia 2023 r. Uprzejmie prosimy o wypełnienie, uzupełnienie lub zaktualizowanie danych w formularzach dostępnych w systemie SIST.

SIST jako element cyfrowej transformacji Polski jest jednym z ważniejszych narzędzi wspierających Architekturę Informacyjną Państwa.

Architektura Informacyjna
Państwa

SIST jest jednym z głównych źródeł utrzymania repozytorium Architektury Informacyjnej Państwa (AIP).

Program Zintegrowanej Informatyzacji
Państwa

SIST to zgodnie z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) system do zbierania informacji o istniejących systemach administracji publicznej i o gromadzonych w nich danych.

Statystyki SIST

2009

Podmioty

4338

Użytkownicy

1484

Systemy

814

Rejestry

798

Strony Internetowe