System Inwentaryzacji
Systemów Teleinformatycznych

SIST jest systemem teleinformacyjnym służącym do zbierania informacji o planowanych, istniejących i wycofanych systemach teleinformatycznych, współpracy pomiędzy nimi, rejestrach prowadzonych przez administrację publiczną oraz możliwościach wykorzystania zbieranych w nich informacji.

Dowiedz się więcej
obrazek dekoracyjny

Dane

W SIST zbierane są informacje na temat systemów, rejestrów oraz stron internetowych utrzymywanych przez administrację publiczną wraz ze wskazywaniem zależności pomiędzy tymi zasobami, nie tylko w ramach jednej organizacji, ale także pomiędzy podmiotami. Pozwala to na tworzenie mapy interoperacyjności systemów w projekcie „Architektura Informacyjna Państwa”. Dane zbierane są zarówno w sposób ciągły, jak i cykliczny - w ramach przeprowadzanych dwa razy w roku inwentaryzacji. Formularze wypełniają pracownicy instytucji będących właścicielami biznesowymi poszczególnych rozwiązań, co pozwala na uzyskanie aktualnych oraz wiarygodnych danych zbieranych i przetwarzanych w SIST.

Użytkownicy, właściciel, wykonawca

Użytkownikami SIST są głównie przedstawiciele administracji publicznej posiadającej systemy, rejestry i strony internetowe. Właścicielem SIST jest Minister Cyfryzacji, a wykonawcą i administratorem systemu Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy (jako instytucja nadzorowana przez ww. Ministra).

Historia

SIST realizowany był początkowo przez Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS), finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Obecna rozbudowa SIST jest finansowana z dotacji celowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Dalszy rozwój

Zakres podstawowych danych w SIST jest - co do zasady - stały, jednak w poszczególnych inwentaryzacjach możliwe jest jego uzupełnienie, zgodnie z bieżącymi potrzebami Ministerstwa Cyfryzacji.

Ogłoszenia i komunikaty

2023-06-15 07:24 Inwentaryzacja - przedłużenie terminu inwentaryzacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że inwentaryzacja została przedłużona do 23 czerwca 2023 r.

2023-05-29 08:06 Kolejna inwentaryzacja inwentaryzacja

Szanowni Państwo,

w dniu 29 maja 2023 r. uruchomiliśmy kolejną edycję inwentaryzacji systemów informatycznych, która będzie trwała do 16 czerwca 2023 r. Bieżąca inwentaryzacja obejmuje 3 formularze, tj. Systemy, Rejestry oraz Strony internetowe. Uprzejmie prosimy o wypełnienie, uzupełnienie lub zaktualizowanie danych w formularzach dostępnych w systemie SIST..

SIST jako element cyfrowej transformacji Polski jest jednym z ważniejszych narzędzi wspierających Architekturę Informacyjną Państwa.

Architektura Informacyjna
Państwa

SIST jest jednym z głównych źródeł utrzymania repozytorium Architektury Informacyjnej Państwa (AIP).

Program Zintegrowanej Informatyzacji
Państwa

SIST to zgodnie z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) system do zbierania informacji o istniejących systemach administracji publicznej i o gromadzonych w nich danych.

Statystyki SIST

2010

Podmioty

4264

Użytkownicy

1413

Systemy

756

Rejestry

649

Strony Internetowe