Wszystkie ogłoszenia: 12
Widoczne na stronie: 3
Usuń filtr

2020-06-23 09:35 Ważna informacja inwentaryzacja

Szanowni Państwo,

w dniu 16 czerwca 2020 r. uruchomiliśmy kolejną edycję inwentaryzacji systemów informatycznych. Pragniemy zwrócić Państwu szczególną uwagę na kilka elementów, niezwykle istotnych dla osiągnięcia celów niniejszej edycji.

W ramach prac modernizacyjnych SIST dokonano rozdzielenia dotychczasowego formularza systemy/rejestry na dwa niezależne. Wszystkie rekordy dotychczas zaraportowane w SIST zostały automatycznie przeniesione do zakładki systemy. Bardzo prosimy o weryfikację czy takie przeniesienie odzwierciedla rzeczywisty stan i jest poprawne.

Poprzez rozdzielenie zakładki systemy/rejestry chcemy uzyskać precyzję opisu, którą doskonale ilustruje przykład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), który jest systemem obsługującym łącznie sześć rejestrów:

  • Rejestr PESEL,
  • Rejestr Dowodów Osobistych,
  • Rejestr Stanu Cywilnego,
  • Rejestr Danych Kontaktowych,
  • System Odznaczeń Państwowych,
  • Centralny Rejestr Sprzeciwów.

Pragniemy zwrócić ponadto szczególną uwagę na fakt, iż do nowego SIST zaimportowano słowniki odpowiednio (rejestrów, aktów prawnych, obiektów danych). Wypełniając poszczególne pola formularzy, prosimy o staranne przeszukiwanie obiektów słownika i dopiero w sytuacji bezwzględnej pewności o braku niezbędnego rekordu, dopisanie własnego.

Niezwykle istotnym jest aby w zakładce „systemy/interoperacyjność” w polu „Nazwa systemu – źródło danych” w sposób poprawny wskazać system, z którego opisywany system pobiera dane.

Na koniec pragniemy zwrócić uwagę na rozbudowany system pomocy/instrukcji dla użytkownika, który przeniesiony został do menu kontekstowego, ukrytego pod znakami zapytania umieszczonymi przy poszczególnych polach formularzy.

Zespół SIST

 

2020-11-18 07:21 Kolejna Inwentaryzacja inwentaryzacja

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2020 r. rozpoczęła się kolejna inwentaryzacja zasobów teleinformatycznych, która będzie trwała do 02 grudnia 2020 r. Uprzejmie prosimy o wypełnienie, uzupełnienie lub zaktualizowanie danych w formularzach dostępnych w systemie SIST.

2020-12-01 16:17 Przedłużenie terminu inwentaryzacji inwentaryzacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że bieżąca inwentaryzacja zasobów teleinformatycznych została przedłużona do 9 grudnia 2020 r.